Objave

Potpisan Ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za potrebe uspostave interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima

Potpisivanje sporazuma

Potpisan Sporazum o suradnji u korištenju protupožarnog sustava videonadzora zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 Delte Neretve