Objave

barska kornjača (Emys orbicularis)

Barska kornjača (Emys orbicularis) – „slijepi putnik“ u starom dubrovačkom Portu

uklanjanje uginule glavate želve

Postupanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja