Objave

uklanjanje uginule glavate želve

Postupanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja