Objave

Postavljanje kućica za zlatovranu

Postavljene kućice u Konavoskom polju za gniježđenje zlatovrane (Coracias garrulous), strogo zaštićene ptičje vrste