Objave

Sakupljanje morskog otpada

Održan trening i akcija čišćenja Morski otpad – praćenje količine i sastava u uvali Smokvina