Objave

Održana radionica u sklopu projekta Uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus)

Održan prvi koordinacijski sastanak u sklopu projekta uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus)

Započeo projekt uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus)

Istraživanje invazivne strane vrste plavog raka (Callinectes sapidus) – utjecaj na bioraznolikost lagune Parila u okviru izrade Adaptacijskog plana za područje ekološke mreže Delta Neretve HR5000031