Objave

Javno izlaganje prijedloga Plana upravljanja Malostonski zaljev

U Stonu održano Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže Malostonski zaljev

Ušće Neretve

Izvješće o javnoj raspravi za Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve 2022. – 2031

Ušće Neretve_arhiv Javne ustanove

Obavijest o Javnom uvidu i izlaganju Prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve