Objave

Javno izlaganje Konavle

U Čilipima održano Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Konavle

Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja Korčula

U Korčuli održano Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Korčula

Javno izlaganje Plana upravljanja Pelješac

U Orebiću održano Javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Pelješac

Javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja u Metkoviću

U Metkoviću održano javno izlaganje Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve

Riječna kornjača (Mauremys rivulata)

Usvojen Plan upravljanja riječnom kornjačom (Mauremys rivulata) – prvi u nizu planova upravljanja ugroženim strogo zaštićenim vrstama

Županijska skupština

Županijska skupština jednoglasno prihvatila Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine

Usluga izrade dokumenata i organizacija događanja u sklopu projekta Change We Care

rad po grupama

Treća radionica s dionicima – prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na području Delte Neretve