Objave

4. spore gljive S.polyspora 2

Pojava gljive Sydowia polyspora na stablima alepskog bora u park-šumi Velika i Mala Petka

Pozivnica za predavanje Petka leptiri

Poziv na predavanje – Ulicama moga grada leptiri prelijetaju – Projekt inventarizacije leptira park-šume Velika i Mala Petka