Objave

Filmski set na Maloj Petki

U park-šumi Velika i Mala Petka u Dubrovniku snimana scena igranog filma The Unbearable Weight of Massive Talent

Zelena čistka na Petki

Zelena čistka Velike i Male Petke – uključivanje Javne ustanove u svjetsku akciju čišćenja World Cleanup Day!

4. spore gljive S.polyspora 2

Pojava gljive Sydowia polyspora na stablima alepskog bora u park-šumi Velika i Mala Petka

Pozivnica za predavanje Petka leptiri

Poziv na predavanje – Ulicama moga grada leptiri prelijetaju – Projekt inventarizacije leptira park-šume Velika i Mala Petka