Objave

Ulomci ručki i trbuha prapovijesnih posuda, srednnje brončano doba (1900 - 1300 g.pr.Kr.)

Istražujući špilje na Pelješcu pronađeno je novo arheološko nalazište

Jednostavna nabava usluga speleološkog i biospeleološkog istraživanja poluotoka Pelješca

Traženje faune u Jami u Prvac dolu, foto Natalija Sudar

Provedena preliminarna speleološka i biospeleološka istraživanja poluotoka Pelješca za ekspediciju 2019. godine

Speleološka istraživanja na Pelješcu u sklopu projekta Tajne podzemnog svijeta Općine Ston

Istraživanjem špilje Deveterice započela istraživanja speleoloških objekata Općine Ston

Vedran Slijepčević, fotozamka HAOP

Ris na Pelješcu – san ili java?