Objave

Usluga uklanjanja pajasena i okolne vegetacije za potrebe projekta LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj

Djelatnici Javne ustanove predstavili projekt LIFE CONTRA Ailanthus na manifestaciji ‘Dubrovnik Flower Market’