Objave

Akcija uklanjanja pajasena

Uklanjanje pajasena u značajnom krajobrazu Uvala Vučine – invazivne vrste koja se širi Dubrovačko-neretvanskom županijom

pajasen (Alianthus altissima)

Poziv na prezentaciju projekta „Analiza pojave pajasena na Pelješcu i prijedlog načina uklanjanja kroz edukaciju lokalnih zajednica“