Objave

Djelatnici Javne ustanove sudjelovali na promociji projekta Otok Korčula – Zeleni otok i knjige Orhideje otoka Korčule

Održana druga interna radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule

Održana druga dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule

Najava druge dioničke radionice u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja. Planovi upravljanja izrađuju se u okviru europskog projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kojem je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, ukupne vrijednosti 186.497.150,36 kn. Jedan od suradnika na projektu je i Javna ustanova.

U ponedjeljak 29. ožujka 2021. godine održat će se druga dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule (PU 6016).

Radionica će se održati

29. ožujka 2021. godine (ponedjeljak) od 10.00 do 14:00 h

putem Zoom online platforme

Ovo je ujedno druga od ukupno 4 planirane dioničke radionice u procesu izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule, koja će obuhvatiti sljedeća područja Plana upravljanja:

  • HR3000152 Otok Proizd i Privala na Korčuli
  • HR2000153 Otok Korčula-od uvale Poplat do Vrhovnjaka
  • HR2001055 Otočić Kosor kod Korčule
  • HR2001056 Otočić Veli Pržnjak kod Korčule
  • HR2000171 Tabaina špilja
  • HR3000376 Stratinčiča
  • HR2000529 Šaknja rat
  • Par-šuma Ošjak
  • Spomenik prirode-Vela špilja

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. To je obavezan dokument za donošenje za zaštićena područja na temelju Zakona o zaštiti prirode te za područja ekološke mreže na temelju Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže koji za cilj ima dugoročno planirati aktivnosti sa svrhom očuvanja svih prirodnih vrijednosti zbog kojih  je neko područje zaštićeno, te poticati održivi razvoj s ciljem očuvanja područja za buduće nadolazeće generacije. Donosi se za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina.

Iako je Plan upravljanja strateški, dugoročni i planski dokument Ustanove, podrazumijeva obveznu primjenu za sve subjekte koji obavljaju bilo kakvu djelatnost u zaštićenom području.

Uključivanja javnosti u samu izradu Plana upravljanja je ključan i iznimno važan proces koji za cilj ima dobiti što relevantnije i točnije podatke o aktivnostima, vrijednostima i ugrozama u zaštićenom području. Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području svakako imati veliki utjecaj u izradi konačnog dokumenta – Plana upravljanja.

Rezultati prikupljeni tijekom predviđenih radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Pored zaštićenih područja i područja ekološke mreže otoka Korčule, izrađuju se planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže za kopneni i morski dio poluotoka Pelješca, kopneni i morski dio Općine Konavle te kopneni i morski dio Malostonskog zaljeva te za područje ekološke mreže Natura 2000 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac značajno za očuvanje ptica.

Ovim putem pozivamo sve relevantne dionike da se uključe u proces izrade Planova upravljanja kako bi svojim iskustvom i znanjem doprinijeli izradi Planova upravljanja a samim time doprinijeli zaštiti, očuvanju, unapređenju zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 te pripadajuće biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije.

https://us02web.zoom.us/j/82251024385?pwd=cDc4cW1VTDVkbVNHY0hTTjdYS29yQT09
((Meeting ID: 822 5102 4385, Passcode: 853087)