Objave

Edukacija o očuvanju plemenite periske

U Osnovnoj školi Ston održane edukativne radionice o očuvanju plemenite periske