Objave

Ušće Neretve

Izvješće o javnoj raspravi za Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve 2022. – 2031

Javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja u Metkoviću

U Metkoviću održano javno izlaganje Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve

Ušće Neretve_arhiv Javne ustanove

Obavijest o Javnom uvidu i izlaganju Prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve

Izložba Delta Neretve - dragocjeno vlažno stanište

Prirodno bogatstvo doline rijeke Neretve na fotografijama – otvorena izložba Delta Neretve – dragocjeno stanište

Jednostavna nabava usluge – Istraživanje faune noćnih leptira u delti Neretve