Objave

Zimsko prebrojavanje ptica vodenih staništa

Javna ustanova sudjelovala u globalnom prebrojavanju ptičjih vrsta vlažnih, slatkovodnih i morskih staništa delte Neretve i Malostonskog zaljeva

Javna ustanova sudjelovala u provedbi edukacije djelatnika Javne ustanove Međimurska priroda o krivolovu i promatranju ptica u delti Neretve

Javna ustanova sudjelovala u provedbi edukacije djelatnika Javne ustanove Međimurska priroda o krivolovu i promatranju ptica u delti Neretve

Održan koordinacijski sastanak u sklopu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara tršćaka u dolini Neretve

Posjet Vukovarsko-srijemskoj županiji

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije posjetila Vukovarsko-srijemsku županiju

Potpisivanje sporazuma

Potpisan Sporazum o suradnji u korištenju protupožarnog sustava videonadzora zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 Delte Neretve

Vlada Republike Hrvatske usvojila Uredbu o proglašavanju posebnih rezervata Modro oko i jezero Desne, Ušće Neretve i jezero Kuti