Objave

Vlada Republike Hrvatske usvojila Uredbu o proglašavanju posebnih rezervata Modro oko i jezero Desne, Ušće Neretve i jezero Kuti

Parila_Goran Safarek

Rezultati javnog uvida u prijedlog Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata na Neretvi

Blace, Ušće, Parila_Darko Vrbica

Javni uvid u Prijedlog Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata „Modro oko i jezero Desne“, „Ušće Neretve“ i „Kuti“

Morska priča na riječnom ušću

Neretvanski osnovnoškolci u potrazi za morskim organizmima ušća Neretve