Objave

Edukativne radionice u PŠ Putnikovići

Održane edukativne radionice za osnovnoškolce u sklopu projekta „Plastic free zone”