Objave

Područje ekološke mreže HR2001203 Izvor špilja kod Jurjevića

Utvrđivanje stanja podzemnih područja ekološke mreže (8310) Gorska jama kod Janjine i Izvor špilja kod Jurjevića na poluotoku Pelješcu

Započela izrada Planova upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 za područje Dubrovačko-neretvanske županije