Objave

Radionica o otpadu u moru i njegovom utjecaju na bioraznolikost u morskim zaštićenim područjima

Djelatnici Javne ustanove sudjelovali na radionici o otpadu u moru i njegovom utjecaju na bioraznolikost u morskim zaštićenim područjima

Najava treće dioničke radionice u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja. Planovi upravljanja izrađuju se u okviru europskog projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kojem je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, ukupne vrijednosti 186.497.150,36 kn. Jedan od suradnika na projektu je i Javna ustanova.

U utorak 28. rujna 2021. godine održat će se treća dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže: Pelješac (PU 6147).

Ovo je ujedno treća od ukupno 4 planirane dioničke radionice u procesu izrade Plana upravljanja za područje poluotoka Pelješca, koja će obuhvatiti sljedeća zaštićena područja i područja ekološke mreže:

  • HR3000163 Stonski kanal
  • HR3000167 Solana Ston
  • HR3000162 Rt Rukavac – Rt Marčuleti
  • HR2001364 JI dio Pelješca
  • HR2000141 Gorska jama
  • Značajni krajobraz Uvala Prapratno
  • Značajni krajobraz Uvala Vučine

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. To je obavezan dokument za donošenje za zaštićena područja na temelju Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) te za područja ekološke mreže na temelju Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019), koji za cilj ima dugoročno planirati aktivnosti sa svrhom očuvanja svih prirodnih vrijednosti zbog kojih je neko područje zaštićeno, te poticati održivi razvoj s ciljem očuvanja područja za buduće nadolazeće generacije. Donosi se za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina.

Iako je Plan upravljanja strateški, dugoročni i planski dokument Ustanove, podrazumijeva obveznu primjenu za sve subjekte koji obavljaju bilo kakvu djelatnost u zaštićenom području.

Uključivanja javnosti u samu izradu Plana upravljanja je ključan i iznimno važan proces koji za cilj ima dobiti što relevantnije i točnije podatke o aktivnostima, vrijednostima i ugrozama u zaštićenom području. Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području svakako imati veliki utjecaj u izradi konačnog dokumenta – Plana upravljanja.

Rezultati prikupljeni tijekom predviđenih radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Pored zaštićenih područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca, izrađuju se planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže za kopneni i morski dio Općine Konavle, kopneni i morski dio otoka Korčule te kopneni i morski dio Malostonskog zaljeva te za područje ekološke mreže Natura 2000 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac, značajno za očuvanje ptica.

Uručenje plovila Natura 2000

Nabavljeno plovilo za neposredni nadzor i monitoring zaštićenih morskih područja u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Održana druga dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Konavle

Najava druge radionice za dionike za zaštićena područja i područja ekološke mreže Općine Konavle

Održana druga interna radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule

Održana druga interna radionica u okviru izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže poluotoka Pelješca

Treća dionička radionica-Ston

Održana treća dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže Malostonski zaljev