Objave

Održana treća interna radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Općine Konavle

Održan prvi koordinacijski sastanak u sklopu projekta uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus)

Održan radni sastanak korisnika, partnera i suradnika projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”

Započeo projekt uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus)

Najava pete dioničke radionice u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićeno područje i područje ekološke mreže Malostonskog zaljeva

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja. Planovi upravljanja izrađuju se u okviru europskog projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kojem je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, ukupne vrijednosti 186.497.150,36 kn. Jedan od suradnika na projektu je i Javna ustanova.

Peta dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja za zaštićeno područje i područje ekološke mreže: Malostonski zaljev (PU 6146) održat će se dana

05. srpnja 2022. godine

od 09:30 do 14:00 h

u Kneževom dvoru u Stonu.

Cilj radionice je prezentacija nacrta Plana upravljanja.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. To je obavezan dokument za donošenje za zaštićena područja na temelju Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine  80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), te za područja ekološke mreže na temelju Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine 80/2019), koji za cilj ima dugoročno planirati aktivnosti sa svrhom očuvanja svih prirodnih vrijednosti zbog kojih je neko područje zaštićeno, te poticati održivi razvoj s ciljem očuvanja područja za buduće nadolazeće generacije. Donosi se za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina.

Iako je Plan upravljanja strateški, dugoročni i planski dokument Javne ustanove, podrazumijeva obveznu primjenu za sve subjekte koji obavljaju bilo kakvu djelatnost u zaštićenom području.

Uključivanja javnosti u samu izradu Plana upravljanja je ključan i iznimno važan proces koji za cilj ima dobiti što relevantnije i točnije podatke o aktivnostima, vrijednostima i ugrozama u zaštićenom području. Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području doprinijeti izradi Plana upravljanja.

Rezultati prikupljeni tijekom predviđenih radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Pored zaštićenog područja i područja ekološke Malostonskog zaljeva, izrađuju se planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže za kopneni i morski dio poluotoka Pelješca, kopneni i morski dio otoka Korčule te kopneni i morski dio Općine Konavle te za područje ekološke mreže Natura 2000 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac značajno za očuvanje ptica.

Održana treća interna radionica u okviru izrade Plana upravljanja za područje ekološke mreže Srednjedalmatinski otoci i Pelješac

Održana treća interna radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule

Praćenjem do očuvanja – održana radionica za zaštitu ciljnih vrsta slatkovodnih riba

Praćenjem do očuvanja – održana radionica za zaštitu ciljnih vrsta slatkovodnih riba

Održana četvrta radionica za dionike u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Općine Konavle