Objave

Jednostavna nabava usluge – Usluga sanacije i pregleda dviju platana u Trstenom

Ispitivanje zdravstvenog stanja i užadi na platani na Brsaljama

Obavljen pregled zdravstvenog stanja i ugrađenih sidrenih užadi na platani na Brsaljama u Dubrovniku