Objave

Javnoj ustanovi dodijeljena vrijedna specijalizirana oprema za očuvanje i nadzor morskih zaštićenih područja

Posidonija (voga)

Obavljeno istraživanje livada posidonije u području ekološke mreže HR3000162 Rt Rukavac – Rt Marčuleti

Morska priča na riječnom ušću

Neretvanski osnovnoškolci u potrazi za morskim organizmima ušća Neretve