Objave

Posidonija (voga)

Obavljeno istraživanje livada posidonije u području ekološke mreže HR3000162 Rt Rukavac – Rt Marčuleti

Morska priča na riječnom ušću

NERETVANSKI OSNOVNOŠKOLCI U POTRAZI ZA MORSKIM ORGANIZMIMA UŠĆA NERETVE