Objave

Sakupljanje morskog otpada

Održan trening i akcija čišćenja Morski otpad – praćenje količine i sastava u uvali Smokvina

Edukativna radionica - Izrada i razvoj programa praćenja za šišmiše s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja

Djelatnici Javne ustanove sudjelovali na edukativnoj radionici na temu praćenja stanja šišmiša

Zabilježena najveća jedinka orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) u Dubrovačkom primorju

Posidonija, Posidonia oceanica

Obavljeno istraživanje livada posidonije u podmorju otoka Badije te uz poluotok Ražnjić na otoku Korčuli

Preletnice monitoring- kulik sljepčić Charadrius dubius

Završen monitoring ciljanih vrsta ptica područja ekološke mreže Delta Neretve 1000031