Objave

Rekonstrukcija točke za privremeni prihvat slatkovodnih kornjača i obuku volontera u sklopu projekta LIFE for Mauremys

Usluga izrade i postavljanja informativno, interpretativnih i edukativnih tabli u sklopu projekta LIFE for Mauremys

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg objekta u sklopu projekta LIFE for Mauremys

U sklopu projekta LIFE for Mauremys održane radionice o vodenim tijelima i poljoprivrednim površinama u Stonu, Slanome i Konavlima