Objave

Održana stručna radionica za uzgojni program riječne kornjače (Mauremys rivulata) u sklopu projekta LIFE for Mauremys

Održan drugi online partnerski sastanak u sklopu projekta LIFE for Mauremys