Objave

Terenska nastava u Majkovima

Obilazak posebnog herpetološkog rezervata Lokve u Majkovima uz stručno vođenje djelatnika Javne ustanove

Potpisan Ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za potrebe uspostave Centra za zaštitu slatkovodnih kornjača u Majkovima

Projekt Centar Majkovi

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojeće zgrade te uređenje pripadajućeg okoliša za Uspostavu centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u naselju Majkovi

Centar u Majkovima

Započela izrada projektno-tehničke dokumentacije za potrebe uspostave Centra za zaštitu slatkovodnih kornjača u Majkovima

Projekt Centar Majkovi

Usluga izrade arhitektonskog stanja zgrade i geotehnički istražni radovi za centar zaštite i očuvanja kornjača u Dubrovačko-neretvanskoj županiji