Objave

Radionica u Majkovima

U Slanome i Majkovima održane radionice za djecu Upoznajmo riječnu i barsku kornjaču

Javno izlaganje prijedloga Uredbe Lokve u Majkovima

U Slanome održano javno izlaganje prijedloga Uredbe o proglašenju posebnog rezervata Lokve u Majkovima

Lokve u Majkovima

Obavijest o Javnom uvidu i izlaganju prijedloga Uredbe o proglašenju posebnog rezervata Lokve u Majkovima