Objave

Održan drugi partnerski sastanak projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Održana online radionica o uklanjanju pajasena sa stručnjacima s projekta LIFE Alta Murgia

Nabava radnih alata u sklopu projekta “Life contra Ailanthus”