Objave

Održana online radionica o uklanjanju pajasena sa stručnjacima s projekta LIFE Alta Murgia

Započele aktivnosti kartiranja pajasena u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Djelatnici Javne ustanove sudjelovali su na izobrazbi o sigurnom rukovanju, primjeni i održivoj uporabi pesticida u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus