Objave

Djelatnici Javne ustanove na studijskom putovanju u Nacionalnom parku Alta Murgia u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Djelatnici Javne ustanove predstavili projekt LIFE CONTRA Ailanthus na manifestaciji ‘Dubrovnik Flower Market’

Održan treći partnerski sastanak projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Održana online radionica o uklanjanju pajasena sa stručnjacima s projekta LIFE Alta Murgia

Započele aktivnosti kartiranja pajasena u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Djelatnici Javne ustanove sudjelovali su na izobrazbi o sigurnom rukovanju, primjeni i održivoj uporabi pesticida u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus