Objave

Održana edukativna radionica u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus u Gimnaziji Dubrovnik

Djelatnici Javne ustanove na studijskom putovanju u Nacionalnom parku Alta Murgia u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Djelatnici Javne ustanove predstavili projekt LIFE CONTRA Ailanthus na manifestaciji ‘Dubrovnik Flower Market’