Objave

Održan sastanak svih partnera projekta LIFE CONTRA Ailanthus u Dubrovniku

Edukativna radionica LIFE CONTRA Ailanthus

Održana edukativna radionica uklanjanja u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Održan deseti partnerski sastanak projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Održana edukativna radionica u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus u Gimnaziji Dubrovnik