Objave

Djelatnici Javne ustanove na studijskom putovanju u Nacionalnom parku Alta Murgia u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Održana online radionica o uklanjanju pajasena sa stručnjacima s projekta LIFE Alta Murgia