Objave

Izrađeno idejno rješenje krajobraznog uređenja prostora oko platane (Platanus orientalis L.) na Brsaljama