Objave

Postavljanje kolektora

U uvalama Pještata, Blace i Suđurađ postavljeni kolektori za sakupljanje mlađi periske