Objave

Vađenje kolektora

Tragom plemenite periske – u Uvali Suđurađ i Malostonkom zaljevu izvađeni kolektori za sakupljanje mlađi periske