Objave

Dan zaštite prirode na Baćinskim jezerima

Predškolci obilježili Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj na Baćinskim jezerima

Započelo kartiranje prijelaznih staništa i biološke raznolikosti u području Baćinskih jezera

Kartiranje prijelaznih staništa i biološke raznolikosti u području Baćinskih jezera u sklopu projekta Change We Care