Objave

Javno izlaganje Konavle

U Čilipima održano Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Konavle

Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja Korčula

U Korčuli održano Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Korčula

Javno izlaganje Plana upravljanja Pelješac

U Orebiću održano Javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Pelješac

Javno izlaganje Ston

U Stonu održano Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja Srednjedalmatinski otoci i Pelješac

Javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja u Metkoviću

U Metkoviću održano javno izlaganje Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve

Javno izlaganje prijedloga Uredbe Lokve u Majkovima

U Slanome održano javno izlaganje prijedloga Uredbe o proglašenju posebnog rezervata Lokve u Majkovima