Objave

Obavijest o Javnom uvidu i izlaganju Prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže Malostonski zaljev

Prvi dan javnog izlaganja projekta ECOSS i akcija čišćenja podmorja

Održana akcija čišćenja podmorja i šljunčane plaže u području Malostonskog zaljeva u sklopu projekta ECOSS

Javno izlaganje projekta ECOSS

Javno izlaganje projekta ECOSS