Objave

Usluga izrade i postavljanja informativno, interpretativnih i edukativnih tabli u sklopu projekta LIFE for Mauremys

Usluga izrade edukativnih i promotivnih materijala u sklopu projekta Uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus)

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg objekta u sklopu projekta LIFE for Mauremys

Projekt Centar Majkovi

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju interaktivnog izložbenog postava i uređenja interijera sa cjelokupnim opremanjem Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u naselju Majkovi

Projekt Centar Majkovi

Usluga izrade arhitektonskog stanja zgrade i geotehnički istražni radovi za centar zaštite i očuvanja kornjača u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Usluga izrade arhitektonskog stanja zgrade i geotehnički istražni radovi

Usluga izrade edukativnih kataloga i videozapisa za potrebe edukativno-informativnih ploča u sklopu projekta ECOSS