Objave

Projekt Centar Majkovi

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojeće zgrade te uređenje pripadajućeg okoliša za Uspostavu centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u naselju Majkovi

Usluga izrade dokumenata za očuvanje močvarnog staništa (River Contract) u sklopu projekta „CREW“

Usluga izrade izvješća za područja Natura 2000 u sklopu projekta „ECOSS“,

Izrada zelenih razglednica

Zelenim razglednicama do upoznavanja prirodne baštine doline Neretve