Objave

Izložba Delta Neretve - dragocjeno vlažno stanište

Prirodno bogatstvo doline rijeke Neretve na fotografijama – otvorena izložba Delta Neretve – dragocjeno stanište

Špiljski ukrasi - Močiljska špilja

Otvaranje izložbe SpeleoSton

Učenici Lokrum prirode

Održana treća radionica povodom Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana bioraznolikosti