Objave

Javno izlaganje prijedloga Plana upravljanja Malostonski zaljev

U Stonu održano Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže Malostonski zaljev

Javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja u Metkoviću

U Metkoviću održano javno izlaganje Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve

Javno izlaganje prijedloga Uredbe Lokve u Majkovima

U Slanome održano javno izlaganje prijedloga Uredbe o proglašenju posebnog rezervata Lokve u Majkovima