Objave

Javna nabava za uslugu Speleološko i biospeleološko istraživanje Omble

Posidonija, Posidonia oceanica

Obavljeno istraživanje livada posidonije u podmorju otoka Badije te uz poluotok Ražnjić na otoku Korčuli

Započelo istraživanje četveroprugog kravosasa, pjegave crvenkrpice i čančare na području Sniježnice i Konavoskog polja

Javni poziv za usluge istraživanja ihtiofaune i herpetofaune

Jednostavna nabava usluge – Istraživanje faune noćnih leptira u delti Neretve

Istraživanje i monitoring naselja posidonije u području ekološke mreže (HR4000007) Badija i otoci oko Korčule i (HR3000431) Akvatorij J južno od uvale Pržina i sjeverno od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić

Kolombatovićev dugoušan (Plecotus kolombatovici)

Provedeno istraživanje šišmiša na cijelom teritoriju Dubrovačko-neretvanske županije