Objave

Poništenje jednostavne nabave usluga speleološkog i biospeleološkog istraživanja poluotoka Pelješca

Traženje faune u Jami u Prvac dolu, foto Natalija Sudar

Provedena preliminarna speleološka i biospeleološka istraživanja poluotoka Pelješca za ekspediciju 2019. godine