Objave

Uklanjanje inazivne strane vrste raznolisni krocanj u Kutima

Uklanjanje strane invazivne vrste vodenog bilja raznolisni krocanj u pilot području jezero Kuti i pristupnim kanalima