Objave

Preporuke kako postupati sa invazivnim stranim vrstama u sektorima šumarstva, hortikulture i rekreacijskog jedrenja

Održan prvi koordinacijski sastanak u sklopu projekta uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus)

Započeo projekt uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus)

Održana 2. radionica za potrebe izrade planova upravljanja invazivnom stranom vrstom crvenouha kornjača

Mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus_arhiva NP Mljet)

Održana 2. radionica za potrebe izrade planova upravljanja invazivnom stranom vrstom mungos

U značajnom krajobrazu Predolac-Šibenica održana radionica o invazivnim vrstama

predavanje metković

Predavanje o invazivnim vrstama