Objave

Održana 2. radionica za potrebe izrade planova upravljanja invazivnom stranom vrstom crvenouha kornjača

Mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus_arhiva NP Mljet)

Održana 2. radionica za potrebe izrade planova upravljanja invazivnom stranom vrstom mungos

U značajnom krajobrazu Predolac-Šibenica održana radionica o invazivnim vrstama

predavanje metković

Predavanje o invazivnim vrstama