Objave

Glavata zelva (Caretta caretta) Foto_Goran Šafarek

Javna ustanova sudjelovala na radionici o podvodnoj buci i njenom utjecaju na morsku bioraznolikost

Konzultacijski webinar za pripremu programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2021.-2027

Javna ustanova sudjelovala na konzultacijskom webinaru za pripremu programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2021.-2027.

Javno izlaganje projekta ECOSS

Poništenje postupka jednostavne nabave Usluga stručnjaka za provedbu nabava u sklopu projekata „ECOSS“, „CREW“ i „CHANGE WE CARE“

Jednostavna nabava Usluga stručnjaka za provedbu nabava u sklopu projekata „ECOSS“, „CREW“ i „CHANGE WE CARE“