Objave

Ćelavi ibis

Izumrla vrsta ćelavi ibis (Geronticus eremita) u posjeti Dubrovačko-neretvanskoj županiji