Objave

Ukrasi u Močiljskoj špilji

Blago koje čuvaju Krški Dinaridi

Traženje faune u Jami u Prvac dolu, foto Natalija Sudar

Provedena preliminarna speleološka i biospeleološka istraživanja poluotoka Pelješca za ekspediciju 2019. godine