Objave

Konferencija Focus

Sudjelovanje na prvoj međunarodnoj konferenciji o komunikacijama i inovacijama u javnoj upravi i javnim tvrtkama