Objave

Održane radionice u sklopu info-dana projekta Eko Malostonski zaljev

Održane edukativno-kreativne radionice u sklopu info-dana projekta Eko Malostonski zaljev

Radionice u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev

Održane četiri kreativno-edukativne radionice za osnovnoškolce u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev

Treća ekološka akcija čišćenja podmorja u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev

Održana treća dvodnevna ekološka akcija čišćenja podmorja Malostonskog zaljeva u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev

Akcija čišćenja Vučine

Održana druga dvodnevna ekološka akcija čišćenja podmorja Malostonskog zaljeva u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev

Održana prva akcija čišćenja podmorja Malostonskog zaljeva i edukativna radionica ronjenja u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev