Objave

Sakupljanje morskog otpada

Održan trening i akcija čišćenja Morski otpad – praćenje količine i sastava u uvali Smokvina

Zabilježena najveća jedinka orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) u Dubrovačkom primorju