Objave

Najava pete dioničke radionice u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićeno područje i područje ekološke mreže Malostonskog zaljeva

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja. Planovi upravljanja izrađuju se u okviru europskog projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kojem je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, ukupne vrijednosti 186.497.150,36 kn. Jedan od suradnika na projektu je i Javna ustanova.

Peta dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja za zaštićeno područje i područje ekološke mreže: Malostonski zaljev (PU 6146) održat će se dana

05. srpnja 2022. godine

od 09:30 do 14:00 h

u Kneževom dvoru u Stonu.

Cilj radionice je prezentacija nacrta Plana upravljanja.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. To je obavezan dokument za donošenje za zaštićena područja na temelju Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine  80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), te za područja ekološke mreže na temelju Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine 80/2019), koji za cilj ima dugoročno planirati aktivnosti sa svrhom očuvanja svih prirodnih vrijednosti zbog kojih je neko područje zaštićeno, te poticati održivi razvoj s ciljem očuvanja područja za buduće nadolazeće generacije. Donosi se za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina.

Iako je Plan upravljanja strateški, dugoročni i planski dokument Javne ustanove, podrazumijeva obveznu primjenu za sve subjekte koji obavljaju bilo kakvu djelatnost u zaštićenom području.

Uključivanja javnosti u samu izradu Plana upravljanja je ključan i iznimno važan proces koji za cilj ima dobiti što relevantnije i točnije podatke o aktivnostima, vrijednostima i ugrozama u zaštićenom području. Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području doprinijeti izradi Plana upravljanja.

Rezultati prikupljeni tijekom predviđenih radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Pored zaštićenog područja i područja ekološke Malostonskog zaljeva, izrađuju se planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže za kopneni i morski dio poluotoka Pelješca, kopneni i morski dio otoka Korčule te kopneni i morski dio Općine Konavle te za područje ekološke mreže Natura 2000 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac značajno za očuvanje ptica.

Održana četvrta radionica za dionike u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićeno područje i područje ekološke mreže Malostonskog zaljeva

Najava četvrte dioničke radionice u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićeno područje i područje ekološke mreže Malostonskog zaljeva

Održana treća dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Općine Konavle

Najava treće dioničke radionice u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Općine Konavle

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja. Planovi upravljanja izrađuju se u okviru europskog projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kojem je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, ukupne vrijednosti 186.497.150,36 kn. Jedan od suradnika na projektu je i Javna ustanova.

Treća dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Općine Konavle (PU 6109) održat će se u

srijedu 26. siječnja 2022. godine

u prostorijama Doma kulture u Čilipima

od 09:30 do 14:00 sati.

Ovo je ujedno treća od ukupno 4 planirane dioničke radionice u procesu izrade Plana upravljanja za područje općine Konavle, koja će obuhvatiti sljedeća zaštićena područja i područja ekološke mreže:

 • HR3000170 Akvatorij uz Konavoske stijene;
 • HR2001047 Bobara, Mrkan i Supetar;
 • Posebni rezervat – ornitološki – Mrkan, Bobara i Supetar;
 • Spomenik prirode – geomorfološki – Šipun.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. To je obavezan dokument za donošenje za zaštićena područja na temelju Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) te za područja ekološke mreže na temelju Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019), koji za cilj ima dugoročno planirati aktivnosti sa svrhom očuvanja svih prirodnih vrijednosti zbog kojih je neko područje zaštićeno, te poticati održivi razvoj s ciljem očuvanja područja za buduće nadolazeće generacije. Donosi se za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina.

Iako je Plan upravljanja strateški, dugoročni i planski dokument Ustanove, podrazumijeva obveznu primjenu za sve subjekte koji obavljaju bilo kakvu djelatnost u zaštićenom području.

Uključivanja javnosti u samu izradu Plana upravljanja je ključan i iznimno važan proces koji za cilj ima dobiti što relevantnije i točnije podatke o aktivnostima, vrijednostima i ugrozama u zaštićenom području. Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području svakako imati veliki utjecaj u izradi konačnog dokumenta – Plana upravljanja.

Rezultati prikupljeni tijekom predviđenih radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Pored zaštićenih područja i područja ekološke mreže općine Konavle, izrađuju se planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže za kopneni i morski dio poluotoka Pelješca, kopneni i morski dio otoka Korčule te kopneni i morski dio Malostonskog zaljeva te za područje ekološke mreže Natura 2000 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac značajno za očuvanje ptica.

Dionička radionica_PU 6147 i PU 7014

Održana peta dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca i četvrta dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja za područje ekološke mreže Srednjedalmatinski otoci i Pelješac

Održana treća dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja područjem ekološke mreže Srednjedalmatinski otoci i Pelješac

Najava četvrte dioničke radionice u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja. Planovi upravljanja izrađuju se u okviru europskog projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kojem je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, ukupne vrijednosti 186.497.150,36 kn. Jedan od suradnika na projektu je i Javna ustanova.

U četvrtak 25. listopada 2021. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Korčule, održat će se četvrta dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule (PU 6016).

Ovo je ujedno četvrta od ukupno šest planiranih dioničkih radionica u procesu izrade Plana upravljanja za područje otoka Korčule, koja će obuhvatiti sljedeća zaštićena područja i područja ekološke mreže:

 • HR2001367 I dio Korčule
 • HR3000155 Uvala Orlanduša
 • HR3000156 Pavja luka
 • HR3000154 Pupnatska luka
 • HR3000431 Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić
 • HR2001420 Otoci Badija, Planjak, Kamenjak, Bisače, Gojak, M. Sestrica, Majsan, M. i V. Stupa, Lučnjak te hrid Baretica
 • HR4000007 Badija i otoci oko Korčule
 • Posebni rezervat šumske vegetacije Kočje
 • Značajni krajobraz Badija
 • Park-šuma Hober
 • Spomenik parkovne arhitekture Drvored čempresa na otoku Korčuli – skupina stabala
 • Spomenik parkovne arhitekture Čara čempres – pojedinačno stablo
 • Spomenik prirode – rijetki primjerak drveća Hrast u Žrnovu

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. To je obavezan dokument za donošenje za zaštićena područja na temelju Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) te za područja ekološke mreže na temelju Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019), koji za cilj ima dugoročno planirati aktivnosti sa svrhom očuvanja svih prirodnih vrijednosti zbog kojih je neko područje zaštićeno, te poticati održivi razvoj s ciljem očuvanja područja za buduće nadolazeće generacije. Donosi se za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina.

Iako je Plan upravljanja strateški, dugoročni i planski dokument Ustanove, podrazumijeva obveznu primjenu za sve subjekte koji obavljaju bilo kakvu djelatnost u zaštićenom području.

Uključivanja javnosti u samu izradu Plana upravljanja je ključan i iznimno važan proces koji za cilj ima dobiti što relevantnije i točnije podatke o aktivnostima, vrijednostima i ugrozama u zaštićenom području. Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području svakako imati veliki utjecaj u izradi konačnog dokumenta – Plana upravljanja.

Rezultati prikupljeni tijekom predviđenih radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Pored zaštićenih područja i područja ekološke mreže otoka Korčule, izrađuju se planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže za kopneni i morski dio poluotoka Pelješca, kopneni i morski dio općine Konavle te kopneni i morski dio Malostonskog zaljeva te za područje ekološke mreže Natura 2000 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac značajno za očuvanje ptica.

 

Najava četvrte dioničke radionice u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca

Održana treća dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule