Objave

SeCure_Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježen edukativnim radionicama u Osnovnoj i Srednjoj školi u Opuzenu

Dan zaštite prirode na Baćinskim jezerima

Predškolci obilježili Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj na Baćinskim jezerima

Dan zaštite prirode 2022.

Javna ustanova priključila se proslavi Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Parku Maksimir